Gwelliannau i'r Golygydd METS

From Devwiki
Revision as of 10:52, 24 October 2006 by Lvd (talk | contribs) (Gwelliannau, ychwanegiadau | Improvements, additions)
(diff) ←Older revision | view current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Gwelliannau, ychwanegiadau | Improvements, additions

Nôl i brif dudalen Golygydd METS / Return to main METS Editor page

Dyma restr o awgryniadau am welliannau, ychwanegiadau, &c. a fyddai'n gwella'r Golygydd METS.

Here is a list of suggestions for improvements, additions, &c. which would improve the METS Editor software.