Gwelliannau i'r Golygydd METS

From Devwiki
Jump to: navigation, search

Gwelliannau, ychwanegiadau | Improvements, additions

Nôl i brif dudalen Golygydd METS / Return to main METS Editor page

Dyma restr o awgryniadau am welliannau, ychwanegiadau, &c. a fyddai'n gwella'r Golygydd METS.

Here is a list of suggestions for improvements, additions, &c. which would improve the METS Editor software.