Problemau gyda'r Llifgwaith Digido

From Devwiki
Jump to: navigation, search

Problemau gyda'r meddalwedd llif gwaith digido | Problems with the digitisation workflow tool

'Nôl at y tudalen blaenorol | Back to previous page

Dyma restr o broblemau gyda'r llifgwaith.

Mae'r problemau canlynol yn ymwneud a chreu dogfennau METS o'r llif gwaith. Rhai gweddol fechan ydynt:

 • Enw ffeil yn ymddangos yn upper case yn y cyfeiriad gwe. Mae angen newid hyn i lower case i gyd fynd a'r ffeiliau ar Delweddau.
 • Nid yw'r delweddau 'closio' yn pff's, ond yn tiled jpeg's.
 • Nid oes modd dileu prosiect neu olygu teitl prosiect o fewn y system llif gwaith.
 • Os oes na lythyren gyda tho bach yn bodoli o fewn y tracio ni fydd y broses "Export to METS" yn gweithio'n iawn.


Technical Problems

Symptom: Exported METS point the xlink namespace to 'http://www.w3.org/TR/xlink' instead of 'http://www.w3.org/1999/xlink'

Reason: Template for mets export has the incorrect xlink namespace.

Solution: Changed following file /var/www/html/workflow/templates/metsExport.xml

From:

 <METS:mets xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/"
     xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/TR/xlink"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
               http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd
               http://www.loc.gov/mods/v3
               http://www.loc.gov/standards/mods/v3
               http://purl.org/dc/elements/1.1/
               http://uk.dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"


To:

 <METS:mets xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/"
     xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
               http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd
               http://www.loc.gov/mods/v3
               http://www.loc.gov/standards/mods/v3
               http://purl.org/dc/elements/1.1/
               http://uk.dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"Symptom: Can't tick the boxes on the digital capture task. Also no errors in logs

Reason: Item status is 'not_open' in table itemstatus should be set to 'open' to allow checkboxes to be ticked

Temporary Solution: Update all items to have a status of open. Example sql:

 update itemstatus set status='open' where project='Mostyn 158' and task='Digital Capture' ;

Permanent Solution: Unknown